Oproep aan ouders van kinderen met een beperking.

  • Heeft uw kind niet mee kunnen doen met het Inkakamp?
  • Heeft uw kind niet mee kunnen doen met Koningsdag?
  • Kan uw kind niet meedoen met andere activiteiten van SJB?
  • Krijgt uw kind daarbij teveel prikkels?
  • Dan hebben wij wellicht de oplossing!

Sinds november 2015 heeft SJB een ‘commissie bijzondere kinderen’. Zij organiseren extra activiteiten voor deze doelgroep, zorgen voor extra aandacht en een prikkelarme omgeving.

Tijdens Inka wordt er een moment gekozen om apart met de kinderen spelletjes te doen. Bij het Pietenhuis wordt er een aparte tijd ingeruimd. Het theater vindt altijd plaats in een kleine setting.

Ouders blijven altijd bij de activiteit, die niet langer duurt dan anderhalf uur.

Graag komen wij in contact met de ouders en uiteraard zijn wij bereid om extra uitleg te geven.

Kent u nog bijzondere kinderen die geen gebruik maken van onze activiteiten? Zij zijn van harte welkom! Opgeven en informatie kan via bijzonderekids@sjbzeeland.nl